Adviezen

De onafhankelijke Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders, over allerlei zaken binnen het sociale domein. Het College is verplicht op deze adviezen te reageren. Zowel het advies van de Participatieraad als de reactie van het College worden ter beschikking gesteld van de gemeenteraad.

Jaarverslagen:

Adviezen:

2022

- Advies beleidsregels Leerlingenvervoer

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- Advies beleidsregels Leerlingenvervoer

Advies:

Reactie van de gemeente Losser: