Adviezen

De onafhankelijke participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, over allerlei zaken binnen het sociale domein. Het college is verplicht op deze adviezen te reageren. Zowel het advies van de participatieraad als de reactie van het college worden aan de gemeenteraad ter kennis gebracht.

Jaarverslagen:

Adviezen:

2023

- advies over beleidsregels Jeugdhulpvervoer 2024

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2023

- advies over beleidsregels Jeugdhulpvervoer 2024

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2023

- advies over beleidsregels WMO hfst. 5 Huishoudelijke ondersteuning

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2023

- advies over beleidsregels WMO hfst. 5 Huishoudelijke ondersteuning

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2023

- advies uitvoeringsnota Wet inburgering

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2023

- advies uitvoeringsnota Wet inburgering

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- advies beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- advies beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- advies verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- advies verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- Advies beleidsregels Leerlingenvervoer

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2022

- Advies beleidsregels Leerlingenvervoer

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies visienota cultuur 'Parels in de schatkamer'

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies visienota cultuur 'Parels in de schatkamer'

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- ongevraagd advies Armoedemonitor 2019

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- ongevraagd advies Armoedemonitor 2019

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies nota gezondheid "Samen gezond 2019-2022'

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies nota gezondheid "Samen gezond 2019-2022'

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser:

2019

- advies Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Advies:

Reactie van de gemeente Losser: