Adviezen

Advies

Op deze pagina zijn de adviezen van de Participatieraad Sociaal Domein Losser te vinden en de reacties hierop van het college van burgemeester en wethouders.

Wilt u geïnformeerd worden als de participatieraad een nieuw advies heeft uitgebracht? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Wij sturen u dan het advies via uw e-mailadres. Zie onze contactpagina.

Graag horen wij meningen en/of suggesties over beleid dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. Dit kan via e-mail, Facebook of een brief. Ook kunt u een gesprek aanvragen. Wij kunnen niet op individuele zaken ingaan. We kunnen wel proberen of zaken waar veel mensen tegen aanlopen, kunnen worden vertaald in gemeentelijk beleid.

Uitgebrachte adviezen en reacties college:

Advies Beleidsregels Wmo gemeente Losser 2021

20210111 Advies beleidsregels WMO gemeente Losser 2021 def

Het college heeft op het advies Beleidsregels WMO gemeente Losser 2021 gereageerd.

20210202 Reactie college op advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 def

Advies Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2021

20210108 Advies beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2021 def

Op 2 februari 2021 heeft het college op het advies gereageerd.

20210202 Reactie college op advies Beleidsregels Jeugd gemeente Losser 2021

Advies Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021

20201103-2020-03-advies-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-2021

Op 16 november 2020 heeft het college op het advies gereageerd.

20201116-reactie-college-op-advies-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-2021

Ongevraagd advies Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo 2019

20200619 Ongevraagd advies Cliënttevredenheidsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo 2019

Het college heeft nog niet op het ongevraagde advies gereageerd.

Advies Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2020

20200122 2020-02 Advies beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2020

Op 12 februari 2020 heeft het college op het advies gereageerd.

20200212 Reactie College op advies Beleidsregels Jeugd gemeente Losser 2020

Advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2020

20200121 2020-01 Advies beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020

Op 12 februari 2020 heeft het college op het advies gereageerd.

20200212 Reactie College op advies Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2020

Advies Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Losser 2020

20191125 Advies Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Losser

Op 12 december 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

20191212 Reactie College op advies Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Losser 2020

Advies Verordening Jeugdhulp gemeente Losser 2020

20191021 Advies Verordering jeugdhulp 2020

Op 12 november 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

20191112 Reactie College op advies Verordening Jeugdhulp GL 2020

Ongevraagd advies Armoedemonitor

20191014 Ongevraagd Advies Armoedemonitor

Op 8 januari 2020 heeft het college op het advies gereageerd.

20200108 Reactie College op Ongevraagd advies Armoedemonitor

Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

20191014 Advies Verordering maatschappelijke ondersteuning 2020

Op 29 oktober 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

20191029 Reactie College op advies Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Ongevraagd advies Mantelzorg

PR/OAMA-2019-08 Ongevraagd advies over mantelzorg

Op 5 november 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college ongevraagd advies mantelzorg

Visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

PRACU-2019-07 Advies visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

Op 10 mei 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019

PRAWMO-2019-05 Advies beleidsregels WMO 2019

Op 23 april 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsregels Wmo 2019

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019

PRADBJ-2019-06 Advies beleidsregels Jeugdhulp 2019

Op 24 april 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsregels Jeugdhulp 2019

Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

PRADSD-2019-002 Advies integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Op 30 januari 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies Integraal beleidsplan Sociaal Domein

Kadernota Gezondheid 2019-2022

PRADGZ-2019-001 Advies beleidsnota gezondheid Samen Gezond 2019-2022

Op 12 februari 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsnota Gezondheid 2019-2022

Verordening Jeugdhulp 2019

PR 20181105 Advies verordening Jeugdhulp 2019

Op 13 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies verordening Jeugdhulp 2019

Verordening WMO 2019

PR20181102 Advies verordening WMO 2019

Op 21 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies verordening WMO 2019

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

PR 20181102 Advies afschaffen HHT regeling

Op 28 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies afschaffen HHT regeling was- en strijkservice

Schuldhulpverlening

PR_20180305_Advies Schuldhulpverlening

Op 10 april 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies Schuldhulpverlening 

Vragenlijsten cliëntervaringen WMO en Jeugdhulp

PR2018 Advies participatieraad vragenlijsten cliëntervaringen.

Op 1 maart 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies vragenlijsten cliëntervaringen

Beleidsregels Jeugdhulp 2017

2017 09 Advies participatieraad beleidsregels Jeugdhulp

Op 20 december 2017 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsregels Jeugdhulp 2017

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Losser 2018

Op dinsdag 25 juli 2017 heeft het college op het advies gereageerd. Onze reactie hierop:

2017 08 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

Scootmobielpool

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van onze minder-valide inwoners is voor de participatieraad een belangrijke waarde. Het treffen van deze maatwerkvoorziening draagt volgens ons in positieve zin hieraan bij, mits de toegang tot de voorziening voor de doelgroep laagdrempelig en betaalbaar is en blijft.

2017 06 Advies Scootmobielpool

Re-integratieverordening gemeente Losser 2017

Begin mei ontvingen wij een adviesaanvraag op de ‘Re-integratieverordening gemeente Losser 2017’.

2017-06 Afzien advies Reintegratieverordening

Onafhankelijke cliëntondersteuning

2017 05 Keuze onafhankelijke cliënt ondersteuning

Herijking Zorgloket 2017

Op 6 december 2016 ontvingen wij van de gemeente een adviesaanvraag voor de ‘herijking van het zorgloket’. De gemeente gaf aan per 1 maart 2017 het zorgloket opnieuw in te willen richten met als doel de dienstverlening te verbeteren…

2017 01 Advies Herijking Zorgloket

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Twentse Gemeenten 2017

Op 10 januari 2017 ontvingen wij het verzoek om advies uit te brengen op het beleidsstuk Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Twentse Gemeenten. Dit middels een verkorte procedure.

2017 01 Advies Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Twentse Gemeenten

Verordening Jeugdhulp 2017

Op 21 november 2016 jl. is ons verzocht advies uit te brengen over het voorgenomen beleid m.b.t. de Verordening Jeugdhulp 2017.

2017 01 Advies Jeugdhulp 2017 t.n.v. het college

Herziening Subsidiebeleid 2014-2018

De gemeente gebruikt subsidie ter stimulering en uitvoering van het beleid vastgelegd in het collegeakkoord 2014-2018 en wil het subsidiebeleid bekijken in het kader van participatiebeleid.

2016 12 Advies Herziening Subsidiebeleid 14 december 2016

Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2017

2016 11 Advies beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag

Armoedebeleid 2016

2016 11 Advies Armoedemonitor

Verordening Taaleis 2016

2016 11 Advies wijziging verordening Taaleis