Participatieraad

De Participatieraad Sociaal Domein gemeente Losser bestaat uit een groep vrijwilligers, allen betrokken inwoners van de gemeente Losser, met verschillende achtergronden en expertises.

De leden van de participatieraad zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders, maar doen hun advieswerk volstrekt onafhankelijk.

Ze maken geen deel uit van het bestuur of gemeenteraad en zijn niet in dienst van een professionele organisatie die actief is binnen het sociale domein in de gemeente Losser.

Vrijwilligers

Jos Westerveld

voorzitter wnmd.

Harry Stopel

secretaris a.i.

Sangita Khadka

Eric Beukema

.

Anne DierselhuisGoos Vis

.

Yvonne Versteeg

.

Herman Schuler

.

Bernadette Venterink

Cor Lubach

penningmeester