Participatieraad

De Participatieraad Sociaal Domein gemeente Losser bestaat uit een groep vrijwilligers, allen betrokken inwoners van de gemeente Losser, met verschillende achtergronden en expertises.

De leden van de participatieraad zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders, maar doen hun advieswerk volstrekt onafhankelijk.

Ze maken geen deel uit van het bestuur of gemeenteraad en zijn niet in dienst van een professionele organisatie die actief is binnen het sociale domein in de gemeente Losser.

Vrijwilligers

Harry
Stopel

Voorzitter

Anne
Dierselhuis

.

Sangita
Khadka

.

Robert
Olde Heuvel

.

Jos
Westerveld

.

Rob
Swennenhuis

.

Eric
Beukema

.

Herman
Schuler

.