Wmo

Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is ervoor om iedereen mee te laten doen aan de samenleving. Wie niet op eigen kracht kan meedoen krijgt ondersteuning vanuit de maatschappij, met name vanuit diverse instanties en organisaties in de gemeente Losser.

Van afhankelijkheid naar zelfstandigheid

De overheid, dus ook de gemeente, geeft de verantwoordelijkheid over taken in de zorg en de zorg zelf zoveel mogelijk terug aan de inwoner. Wel wordt de inwoner zoveel mogelijk ondersteund bij het zelf bedenken van oplossingen.

De Participatieraad Sociaal Domein Losser zet zich actief in om zich op de hoogte stellen over hoe de Wmo in Losser wordt uitgevoerd. Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons. Daardoor worden we niet alleen door de gemeente geïnformeerd, maar ook door de mensen die gebruik maken van de Wmo. Neem dan ook gerust contact met ons op.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over onderwerpen die met de Wmo te maken hebben?

Stuur dan een e-mail naar Irma Davina via participatieraadlosser@gmail.com

Irma rond