Algemene informatie

Vergaderingen

Graag komen wij met inwoners van Losser in contact om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. We zoeken voor onze vergaderingen de kerkdorpen op en kiezen hierbij voor laagdrempelige locaties.

De participatieraad vergadert iedere 2e woensdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur.

Vergaderrooster 2020 Participatieraad Losser

Datum                    Locatie
15 januari               Overdinkel
12 februari             De Lutte
11 maart                 Beuningen
15 april                   De Lutte
13 mei                    Overdinkel
10 juni                    De Lutte
8 juli                       Overdinkel
9 september         De Lutte
14 oktober             Beuningen
11 november            De Lutte
16 december         Overdinkel

Locaties:
Overdinkel:
Kulturhus ’t Trefhuus
Pr. Hendrikstraat 1
7586 BG Overdinkel
Tel: 053-536 18 50

De Lutte:
Dorpshoes Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
7587 AM De Lutte
Tel: 0541-55 20 09

Beuningen:
Sterrebos
Beuningerstraat 71
7588 RG Beuningen
Tel: 0541-35 13 65

Wilt u een onderwerp inbrengen en toelichten? Neem dan contact op met onze voorzitter, de heer Harry Stopel, door een e-mail te sturen aan participatieraadlosser@gmail.com

Leden van de participatieraad bezoeken diverse bijeenkomsten en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken wij mensen die te maken hebben met de thema’s waar de participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar horen, gebruiken we als input voor onze adviezen aan het college.

Vacatures

De participatieraad is op zoek naar enkele enthousiaste leden. Voor meer info zie het onderdeel vacature(s) op deze site.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of ervaringen die u met ons wilt delen? U kunt de Participatieraad bereiken per e-mail participatieraadlosser@gmail.com of per post Participatieraad Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Erve Kraesenberge