Vergaderingen

Vergadering

De participatieraad vergadert iedere 2e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Vanwege corona zal een aantal vergaderingen in 2021 online gevolgd worden.

Wij komen graag met inwoners en organisaties van Losser in contact om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. We zoeken voor onze vergaderingen de kerkdorpen op en kiezen hierbij voor laagdrempelige locaties.

Vergaderrooster 2021 Participatieraad Losser

Datum                    Locatie
13 januari                Beuningen
10 februari              Overdinkel
10 maart                  De Lutte
14 april                    Beuningen
12 mei                     Overdinkel
9 juni                       De Lutte
14 juli                      Beuningen
8 september             Overdinkel
13 oktober                De Lutte
10 november            De Lutte
8 december              Overdinkel

Locaties:

Beuningen:
Sterrebos Beuningen

Sterrebos
Beuningerstraat 71
7588 RG Beuningen
Tel: 0541-35 13 65

 

De Lutte:
Dorpshoes Erve BoerrigterErve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
7587 AM De Lutte
Tel: 0541-55 20 09

 

Overdinkel:
Kulturhus ’t TrefhuusTrefhuus
Pr. Hendrikstraat 1
7586 BG Overdinkel
Tel: 053-536 18 50

 

Wilt u een onderwerp inbrengen en toelichten? Neem dan contact op met onze voorzitter, de heer Harry Stopel. U kunt hem een e-mail sturen via: participatieraadlosser@gmail.com

Leden van de participatieraad bezoeken diverse bijeenkomsten en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken wij mensen die te maken hebben met de thema’s waar de participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar horen, gebruiken we als input voor onze adviezen aan het college.

Vacatures

De participatieraad is op zoek naar enkele enthousiaste leden. Voor meer informatie zie het onderdeel Vacatures op deze website.

Contact

Heeft u vragen, ervaringen, ideeën en/of opmerkingen die u met ons wilt delen? Stuur dan gerust een e-mail via participatieraadlosser@gmail.com of een brief naar Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.