Algemene informatie

Vergaderingen

Graag komen wij met inwoners van Losser in contact om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. We zoeken voor onze vergaderingen de kerkdorpen op en kiezen hierbij voor laagdrempelige locaties.

De participatieraad vergadert iedere 2e woensdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur.

Onderstaand de data en de locaties in 2019.
wo 16-02-2019 in Overdinkel
wo 13-02-2019 in De Lutte
wo 13-03-2019 in Losser
wo 10-04-2019 in Overdinkel
wo 08-05-2019 in De Lutte
wo 12-06-2019 in Losser
wo 10-07-2019 in Overdinkel
wo 11-09-2019 in De Lutte
wo 09-10-2019 in Losser
wo 13-11-2019 in Overdinkel
wo 11-12-2019 in De Lutte

Locaties:
Losser:
Kulturhus ’t Lossers hoes
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser
Tel: 053-5377444

Overdinkel:
Kulturhus ’t Trefhuus
Pr. Hendrikstraat 1
7586 BG Overdinkel
Tel: 053-5361850

De Lutte:
Dorpshoes Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
7587 AM, De Lutte
Tel: 0541-55 20 09

Wilt u een onderwerp inbrengen en toelichten, neem dan contact op met onze voorzitter, de heer Harry Stopel, door een mail te sturen aan participatieraadlosser@gmail.com

Leden van de participatieraad bezoeken diverse bijeenkomsten en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken wij mensen die te maken hebben met de thema’s waar de participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar horen, gebruiken we als input voor onze adviezen aan het College.

Vacatures

De participatieraad is op zoek naar enkele enthousiaste leden. Voor meer info zie het onderdeel vacature(s) op deze site.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of ervaringen die u met ons wilt delen? U kunt de Participatieraad bereiken per e-mail participatieraadlosser@gmail.com of per post Participatieraad Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Erve Kraesenberge