Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

In de Participatiewet zijn zaken geregeld over bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en loopt u tegen regels aan, die niet alleen u belemmeren in uw dagelijks leven, maar ook anderen in dezelfde situatie? Leeft u al jaren van een minimum inkomen en kunt u nauwelijks rondkomen? Heeft u het idee dat met iets meer vrijheid het verhogen van uw inkomen wel lukt? En dat dit ook voor anderen geldt, die in dezelfde situatie zitten als u? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over onderwerpen die met de Participatiewet te maken hebben?

Stuur dan een e-mail naar Robert Olde Heuvel via participatieraadlosser@gmail.com

Robert rond