Werk en Inkomen

In de Participatiewet zijn zaken geregeld over bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand, de Wet Jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening. Ontvangt u een bijstandsuitkering en loopt u tegen regels aan, die niet alleen u belemmeren in uw dagelijks leven, maar ook anderen in dezelfde situatie? Leeft u al jaren van een minimum inkomen, kunt u nauwelijks rondkomen en heeft u het idee dat met iets meer vrijheid het verhogen van uw inkomen wel lukt? En dat dit ook voor anderen geldt, die in dezelfde situatie zitten als u?

Voor vragen, opmerkingen of ideeën tot verbetering over onderwerpen uit de Participatiewet, stuur een mail naar Robert Olde Heuvel via participatieraadlosser@gmail.com