Jeugd

Het aandachtsgebied Jeugd is een belangrijk onderdeel in de participatieraad; er zijn nauwe contacten met de portefeuilles WMO en Sport en cultuur.

De participatieraad van de gemeente Losser is betrokken bij de Jeugdhulpverlening in de Gemeente Losser. Zij staat voor een goed contact met de inwoners van Losser. Sinds 1 januari 2015 zijn er verschuivingen geweest wat betreft verantwoordelijkheid in het beleid van overheid naar gemeente. Dit is een uitdaging voor de gemeente en participatieraad, zowel in het beleid als de uitvoering.

De participatieraad staat open voor signalen van de inwoners, van jeugdigen, jongvolwassenen en ouders van jeugdigen.

De participatieraad zet zich actief in om inzicht te krijgen in de Jeugdhulpverlening en heeft daarbij periodiek overleg met hulpverlenende instanties.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën over onderwerpen die met jeugd te maken hebben? Stuur een e-mail naar Harry Stopel via  participatieraadlosser@gmail.com