Jeugd

Jeugd

Het aandachtsgebied Jeugd is een belangrijk onderdeel in de Participatieraad Sociaal Domein Losser.

De participatieraad is betrokken bij de Jeugdhulpverlening in de gemeente Losser. Zij staat voor een goed contact met de inwoners van Losser. Sinds 1 januari 2015 zijn er verschuivingen geweest wat betreft verantwoordelijkheid in het beleid van overheid naar gemeente. Dit is een uitdaging voor de gemeente en de participatieraad, zowel in het beleid als in de uitvoering.

Ook staat de participatieraad open voor signalen van inwoners, van jeugdigen, jongvolwassenen en ouders van jeugdigen uit de gemeente Losser. Neem dan gerust contact met ons op.

Verder zet de participatieraad zich actief in om inzicht te krijgen in de Jeugdhulpverlening en heeft daarbij periodiek overleg met hulpverlenende instanties.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over onderwerpen die met Jeugd te maken hebben?

Stuur dan een e-mail naar Harry Stopel via participatieraadlosser@gmail.com

Harry rond