Vacature(s)

Gezocht z.s.m.:  Secretaris Participatieraad Sociaal Domein Losser

Functieomschijving:
Sinds september 2015 is de Participatieraad Sociaal Domein Losser actief. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het voorgenomen beleid van het college van B&W, zoals beschreven in de Participatiewet. De onderwerpen waar het dan over gaat hebben betrekking op:  Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen, Jeugd, Cultuur en Sport. Ook heeft de participatieraad als taak alle zaken die van belang zijn voor het perspectief van de inwoners van de gemeente Losser te signaleren. Het uitgangspunt hierbij is dat op basis van zelfredzaamheid elke inwoner, ongeacht beperkingen, leeftijd, afkomst, godsdienst en inkomen maximaal gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen, zodat meedoen aan de samenleving mogelijk is en blijft en niemand is uitgesloten.

De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen nodig om een sterk advies te kunnen geven

Er is een vacature voor de functie van secretaris.

Taken:

  • Bijwonen van maandelijkse vergadering (tweede woensdag van de maand)
  • Notuleren tijdens bijeenkomsten; bijhouden actie- en besluitenlijst
  • Beheer en onderhoud mailing, post en website
  • Regelmatig overleg met ambtelijke secretaris
  • Eindredactie beleidsadviezen
  • Incidenteel bezoeken van themabijeenkomsten

Aanmelden:
Bent u betrokken vanuit uw achtergrond als inwoner, cliënt, mantelzorger, vrijwilliger of professional (zonder commercieel belang) en hebt u gemiddeld 4 uur per week beschikbaar, meldt u zich dan aan als lid van de participatieraad. Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Alle leden ontvangen een standaard vrijwilligersvergoeding.

Extra informatie:
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855

Advertenties