Vacatures

Vacatures 1

Participatieraad Sociaal Domein Losser zoekt nieuwe leden

Het gaat om de volgende vacatures:

Portefeuillehouder WMO

Portefeuillehouder Cultuur

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is sinds 2015 een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Losser en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken en beleidsontwikkelingen uit het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en de beleidsterreinen sport en cultuur.

De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen nodig om een sterk advies aan het college te kunnen geven.

De participatieraad bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden en wonende in de kerkdorpen van de gemeente Losser, die door het college worden benoemd.

De participatieraad is op zoek naar twee hierboven genoemde leden waarvan het volgende wordt verwacht:

  • Enthousiasme en betrokkenheid
  • Positief kritische houding
  • Goede mondelinge communicatieve vaardigheden
  • Beleidsvraagstukken kunnen analyseren
  • Goed inlevingsvermogen, kunnen luisteren en doorvragen
  • Inzicht in het sociaal domein
  • Samenwerken in teamverband en netwerken

Aanmelden

Bent u betrokken vanuit uw achtergrond als inwoner van de gemeente Losser? Meldt u zich dan aan bij de participatieraad. Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar:

Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de voorzitter Harry Stopel via telefoonnummer 06-22 94 18 55.