Vacatures

Vacatures 1

Participatieraad Sociaal Domein Losser zoekt nieuwe leden

Het gaat om de volgende vacatures:

Portefeuillehouder Sport

Portefeuillehouder WMO

Portefeuillehouder Cultuur

Secretaris

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is sinds 2015 een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Losser en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken en beleidsontwikkelingen uit het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en de lokale beleidsterreinen sport en cultuur.

De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen van jong tot oud nodig om een sterk advies aan het college te kunnen geven.

De participatieraad bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden wonende in de kerkdorpen van de gemeente Losser, die door het college worden benoemd. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vrijwilligersvergoeding.

Aanmelden

Bent u als inwoner van de gemeente Losser betrokken vanuit uw achtergrond en hebt u affiniteit met beleidszaken of secretariaatswerk? Meldt u zich dan aan bij de participatieraad. Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de voorzitter Harry Stopel via telefoonnummer 06-22 94 18 55.