Wat doen wij?

Wat doen we

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is de onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser. De gemeente Losser bestaat uit de (kerk)dorpen Beuningen, Glane, Losser, De Lutte en Overdinkel.

De adviezen die wij gevraagd en ongevraagd geven, hebben allemaal te maken met de beleidsvelden die binnen het sociaal domein vallen en die geregeld zijn binnen de volgende wetten en lokale verordeningen:

– Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

– Jeugdwet

– Participatiewet

– Lokale verordeningen voor Sport en Cultuur

Waarover gaan deze wetten?

U heeft uw leven prima georganiseerd, eventueel met hulp van familie of buren. Toch bent u in een situatie terecht gekomen, waarbij het niet meer alleen lukt. Waarbij het prettig is als iemand u helpt, bijvoorbeeld als u ziek bent, hulp bij de opvoeding kunt gebruiken of geen werk meer heeft. Wie kan u dan helpen? Sinds 2015 kunt u in zo’n geval een beroep doen op hulp van de gemeente. Dit is geregeld in bovengenoemde drie wetten.

Wij als participatieraad geven ook adviezen over het beleid van Sport en Cultuur binnen de gemeente Losser.

Hoe gaan we te werk?

Het college van burgemeester en wethouders zet op papier hoe zij een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein wil organiseren. Vaak heeft het Rijk (in Den Haag) de basis al vastgesteld en kan de gemeente die op onderdelen zelf invullen of aanvullen. Voordat het college de gemeenteraad vraagt om het beleid voor onze gemeente vast te stellen, denkt de participatieraad mee. We verplaatsen ons zoveel mogelijk in uw situatie. De regelingen waar u gebruik van kunt maken en de afspraken waaraan u zich moet houden, proberen we zo goed mogelijk in te vullen.

Maar: dat kunnen we niet alleen! We vragen iedereen die ideeën en oplossingen heeft bedacht waardoor het beleid op gebieden binnen het sociaal domein beter kan, die aan ons door te geven. Wij gaan dan met het college van burgemeester en wethouders kijken of het beleid op dit punt aangepast kan worden.

Maakt u gebruik van een van de regelingen binnen het sociaal domein, ontvangt u een bijstandsuitkering of leeft u al jaren van een minimum inkomen? En heeft u het gevoel dat met een kleine wijziging in het beleid van de gemeente uw leven en dat van andere inwoners van Losser, die in dezelfde situatie zitten, verbeterd kan worden? Laat het ons weten! Dan gaan wij met het college van burgemeester en wethouders om tafel om te kijken of die verbeterpunten haalbaar zijn.

Hoe komt u met ons in gesprek?

We hebben uw inbreng nodig. Met uw signalen kunnen we onze adviezen richting de gemeente versterken. Of we kunnen hiermee een ongevraagd advies uitbrengen aan de raad.

U kunt heel eenvoudig met ons in contact komen. We zijn te bereiken via het e-mailadres participatieraadlosser@gmail.com. In de e-mail kunt u ons vertellen wat u bedacht heeft. Als u uw telefoonnummer vermeldt bellen wij u terug. U kunt ons ook spreken tijdens de maandelijkse vergadering. Die zijn namelijk openbaar. Voor meer informatie hierover zie de pagina Algemene informatie.

U bent van harte welkom!

zomerlandschap