Onafhankelijke cliëntondersteuning in Losser

Krijgt u hulp van de gemeente uit de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet of denkt u dit nodig te hebben en komt u er zelf niet uit? 

Dan kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuners van Zorgbelang Overijssel. 

U kunt bellen naar 074 – 291 35 97 of mailen naar clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl

De cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente en van zorgverleners. Zij hebben geheimhoudingsplicht en de ondersteuning is gratis voor de inwoners van Losser.

Wat doen cliëntondersteuners?

  • Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan inwoners die vastlopen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  • Zij helpen bij het helder kunnen formuleren en het goed kunnen stellen van vragen: ‘waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?’
  • Zij ondersteunen bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste oplossing en bemiddelen eventueel.
  • Zij ondersteunen vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat uw belang als inwoner voorop staat. 

Voor meer informatie kijk op www.zorgbelang-overijssel.nl